Thực hiện Thông báo số 183-TB/BTCTU ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ về việc bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 05/01, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường và các đồng chí trong BTV Đảng ủy đã tiến hành các quy trình bầu Phó Bí thư Đảng ủy.

Hội nghị đã triển khai các bước theo đúng quy định, trên cơ sở trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu nhân sự vào Ban thường vụ Đảng ủy. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất bầu đồng chí Lê Đức Niêm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi hoàn thiện xong các bước, Đảng ủy Nhà trường sẽ làm các thủ tục trình Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét, chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Đức Niêm.

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS