Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, Hà Nội đã diễn ra chương trình Festival Khởi nghiệp năm 2022 và phát động chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2023. Chương trình do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng các Bộ, Ngành. Chương trình đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các địa phương, các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trên toàn quốc. Tại chương trình một số danh hiệu đã được trao như: Địa phương, Trường Đại học tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp… Trong đó, Trường Đại học Tây Nguyên, là 1 trong 3 trường trên toàn quốc, đã xuất sắc đạt danh hiệu trường học tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2022. Danh hiệu có ý nghĩa góp phần tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững mang lại hiệu quả để tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lan tỏa, góp phần tạo nên sự đột phá cho địa phương và cả nước.

PGS. TS. Lê Đức Niêm, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên thay mặt Nhà trường lên nhận danh hiệu

Có thể thấy trong năm 2022 Trường Đại học Tây Nguyên đã có các hoạt động trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương và góp phần vào việc xây dựng hệ sinh thái quốc gia. Trường hiện có 01 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (DLIC). Sự ra đời của Trung tâm là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Tây Nguyên với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường và địa phương nhằm thực hiện nhiệm vụ chung. Trường đã chủ động và tích cực trong việc kết nối và tham gia các hoạt động, các mạng lưới nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; phối hợp với tỉnh Đắk Lắk trong công tác truyền thông về khởi nghiệp; hợp tác với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk thông qua Văn phòng Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp... Các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người học và cán bộ giảng viên nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Trường – đây là cơ hội để đội ngũ cán bộ, giảng viên cập nhật thêm kiến thức, nhìn nhận lại chặng đường đã qua và tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ mai sau trong giai đoạn sắp tới.

Trong khuôn khổ của chương trình Festival còn có các hoạt động Trao chứng nhận và công bố gói hỗ trợ cho các dự án Top 3 và Top 10 Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2022; Phát động Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2023; Ra mắt Ban điều hành Câu lạc bộ Khởi nghiệp Liêm chính, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

TRUNG TÂM ĐMST TỈNH ĐẮKLẮK