Sáng ngày 30/09/2022 tại phòng 2.3 tòa nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên đã có buổi làm việc và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Trung tâm khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL).

Tham gia buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác, về phía SEAMEO CELLL có TS. Lê Thị Mỹ Hà - Giám đốc, TS. Nguyễn Công Hinh - chuyên gia và ThS. Lê Lan Hương- phụ trách Văn phòng; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo phòng KH&QHQT, Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ, Lãnh đạo Trung tâm ngoại ngữ - Tin học.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi và đi đến thống nhất ký kết Thỏa thuận Hợp tác với các nội dung, gồm: Tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên, người học và hội thảo quốc tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN và các nước trên thế giới; tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên, người học đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và cho khu vực ASEAN; liên kết với tổ chức đại diện độc quyền của Cambridge tại Việt Nam (VN 247. REAP - HEVOBOOKS) phát triển việc dạy, học, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế “Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill” đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận; liên kết với tổ chức đại diện độc quyền của Cambridge tại Việt Nam (VN 247. REAP- HEVOBOOKS) tổ chức điểm Khảo thí tiếng Anh Cambridge Linguaskill được đặt tại trường để triển khai tốt và hiệu quả việc thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; hợp tác tư vấn giáo dục, hướng nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực cho các tổ chức có nhu cầu; hợp tác trong truyền thông, phát triển thương hiệu của các bên; các hợp tác trong lĩnh vực giáo dục khác theo nhu cầu hai bên.

TS. Lê Thị Mỹ Hà - Giám đốc SEAMEO CELLL và PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTN kết biên bản thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác này đề ra các nguyên tắc chung, làm cơ sở pháp lý để triển khai các kế hoạch hợp tác giữa SEAMEO CELLL và Trường Đại học Tây Nguyên. Trên cơ sở ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác sẽ phát huy được khả năng, thế mạnh trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ khoa học, đào tạo của hai bên

PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTN tặng quà lưu niệm cho TS. Lê Thị Mỹ Hà - Giám đốc SEAMEO CELLL

TS. Lê Thị Mỹ Hà - Giám đốc SEAMEO CELLL tặng sách cho  PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTN

Phòng Truyền thông và TVTS