Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học của đề tài “Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học đối với sinh viên khoa Kinh tế, trường đại học Tây Nguyên”

mã số: T2023-44SV , cụ thể:                                     

1. Thời gian hội thảo: 01 buổi (Ngày 24/05/2024)                                            

2. Địa điểm hội thảo: Bộ môn Thông tin Kinh tế