Vinaora Nivo Slider 3.x

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO

Vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 11 năm 2023 tại văn phòng 5.1, Nhà Điều hành,Trường Đại học Tây Nguyên, Bộ môn Giáo dục mầm non tổ chức Hội thảo khoa học cho đề tài cấp cơ sở có tên “Biện pháp rèn kĩ năng lập kế hoạch giáo dục cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Nguyên” do ThS. Trần Thị Thùy Trang làm chủ nhiệm đề tài.

Chủ trì Hội thảo: ThS. Vũ Trọng Hào

Thư ký Hội thảo: ThS. Đinh Thị Trang

Đại biểu tham dự: GV bộ môn Giáo dục mầm non và CB-SV quan tâm đến đề tài.

Hội thảo đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Cô Nguyễn Phụng Trúc Giang trình bày bài tham luận liên quan đến đề tài.

Các đại biểu tham dự đã góp ý cho bản dự thảo báo cáo về các phương diện nội dung và hình thức cũng như đề nghị chỉnh sửa những sai sót trong báo cáo. Cụ thể:

Ưu điểm:

+ Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

+ Đề tài đã đạt mục tiêu đề ra: Đánh giá được thực trạng lập kế hoạch giáo dục của sinh viên ngành Giáo dục mầm non; Đề xuất được 5 biện pháp để năng cao hiệu quả rèn kĩ năng LKHGD cho sinh viên; Tổ chức thực nghiệm sư phạm.

Góp ý: Chỉnh sửa các lỗi diễn đạt và lỗi chính tả để hoàn thiện đề tài.

Hội thảo kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

 

Hình ảnh tại Hội thảo