Vinaora Nivo Slider 3.x

BỘ MÔN NGÔN NGỮ

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Tháng 4 năm 1999 Bộ môn Ngữ văn được tách ra từ Bộ môn KHXH & NV thuộc Khoa Sư phạm. Tháng 12 năm 2010, Bộ môn Ngữ văn được tách ra thành hai Bộ môn (Văn học và Ngôn ngữ).
2. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo sinh viên có trình độ Đại học Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Văn học.
Giảng dạy chuyên ngành SP Ngữ văn, Cử nhân Văn học, Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Tiểu học tiếng J’rai. Ngoài ra, các CBGD còn tham gia dạy Tiếng Việt thực hành cho các chuyên ngành khác trong Trường.
Tham gia các đề tài cấp Bộ về phát triển giáo dục (các cấp học) trên địa bàn Tây Nguyên. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo chủ trương chung của Trường và của Bộ. Tăng cường dạy học tương tác, thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Tập trung biên soạn và nâng cao chất lượng các giáo trình nội bộ để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và sức cạnh tranh, đáp ứng những đòi hỏi khách quan trong tình hình mới của ngành giáo dục và của toàn xã hội.
Đào tạo cao học chuyên nghành Ngôn ngữ học theo hướng ứng dụng nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng về ngôn ngữ cho học viên

3. Ảnh giới thiệu chung

4. Đội ngũ cán bộ và Lí lịch Khoa học
Hiện nay Bộ môn Ngôn ngữ có 08 CBGD với cơ cấu và trình độ chuyên môn như sau: 03 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ và 01 Cử nhân. Cụ thể:
1). TS. Thái Thị Hoài An: Trưởng Bộ môn

Sinh năm 1975. Tốt nghiệp cử nhân Ngữ Văn trường ĐH Quy Nhơn; Thạc sĩ Lý luận văn học năm 2006, trường ĐH Sư phạm TP. HCM; Tiến sĩ Lý luận văn học tại trường ĐH KHXN&NV - ĐH Quốc gia TP. HCM.

2). TS. Trần Thị Thắm

Sinh năm 1985, Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học tại trường ĐHSP Hà Nội.

3) TS. Vũ Hoàng Cúc
Sinh năm 1984. Cử nhân Ngữ văn Đại học Tây Nguyên năm 2007; Thạc sĩ năm 2011 Đại học Sư phạm Hà Nội (liên kết với Đại học Tây Nguyên); Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học  tại trường ĐH KHXN&NV - ĐH Quốc gia TP. HCM.

4). ThS. Vũ Minh Thu

5. Hoạt động khoa học công nghệ

5.1. Đề tài nghiên cứu khoa học

- Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: 03

- Tham gia đề tài cấp Bộ: 05

- Chủ nhiệm đề tài cấp Tỉnh: 01

- Chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở: 08

- Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành, hội thảo: hơn 100 bài báo.

5.2. Sách, giáo trình: 05.

5.3. Hội thảo khoa học:

Bộ môn đã tổ chức được Hội thảo cấp Trường “Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn Tiếng Việt thực hành trong Trường Đại học Tây Nguyên” tháng 5/2011.