Vinaora Nivo Slider 3.x

Báo cáo Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch khảo sát năm 2023, Phòng QLCL báo cáo kết quả Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CMNV, năm 2023 của Trường

Thông tin cho tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.

Trân trọng./.