Vinaora Nivo Slider 3.x

BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Từ năm 2009, Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non có trình độ Đại học. Lực lượng cán bộ tham gia đào tạo chuyên ngành chủ lực là Khoa Sư phạm, do BM Giáo dục Tiểu học quản lý. Trưởng bộ môn lúc ấy là ThS. Nguyễn Thanh Hưng, Phó trưởng Bộ môn là ThS. Vũ Minh Chiến.

Năm 2012, Bộ môn Giáo dục Mầm non được tách từ Bộ môn Giáo dục tiểu học – Mầm non theo Quyết định số 1131/QĐ-ĐHTN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ngày 10 tháng 8 năm 2012 do ThS. Vũ Trọng Hào làm Trưởng Bộ môn.

Ngày 6 tháng 12 năm 2023, Giáo dục Mầm non được sát  nhập với Bộ Môn Tâm lý – Giáo dục và vẫn giữ tên cũ Bộ môn Giáo dục Mầm non theo Quyết định số 2215/QĐ-ĐHTN do TS. Vũ Thị Vân làm Trưởng Bộ môn.

Bộ môn có đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, đồng thời giữ vị trí quan trọng trong Trường Đại học Tây Nguyên về lĩnh vực đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học, góp phần phát triển ngành giáo dục Mầm non cho khu vực Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên Mầm non trình độ Đại học ở các hệ đào tạo: Chính quy, vừa làm vừa học.

Ngoài việc đào tạo sinh viên chuyên ngành, cán bộ của Bộ môn còn tham gia NCKH và giảng dạy các học phần đại cương cho các ngành khác trong Trường.
Bộ môn là đơn vị chủ trì bồi dưỡng Chứng chỉ Quản lí Giáo dục Mầm non và Chứng chỉ Thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non.

3. Ảnh giới thiệu chung

 

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

4.1. Tổng số cán bộ công chức: 15 (Nam 04; Nữ 11)

4.2. Trình độ chuyên môn: 05 TS, 10 Thạc sĩ

4.3. Danh sách cán bộ công chức

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chuyên ngành

Trình độ

Nơi đào tạo

Chức vụ

1

Vũ Thị Vân

1978

Tâm lý học

GVC.TS

Học viên KHXH

Trưởng Bộ môn

2

Trương Thị Hiền

1977

 Xã hội học

GVC.TS

Học viện KHXHVN

Trưởng Khoa

3

Vũ Minh Chiến

1978

Giáo dục học

GVC.TS

Trung Quốc

Phó trưởng phòng CTSV

4

Trần Thị Thùy Trang

1978

 Địa lí

GVC.ThS

ĐH Quy Nhơn

PTC trường MN TH 11/11

5

Lê Quang Hùng

1974

Giáo dục học

GVC.TS

ĐHSP Hà Nội

CBGD

6

Nguyễn Thị Ánh Mai

1985

Giáo dục học

GVC.TS

ĐHSP Hà Nội

CBGD

7

Bùi Trần Tuyết Hạnh

1988

Toán Học

ThS

ĐHSP Huế

CBGD

8

Nguyễn Xuân Tuyến

1983

Mĩ thuật

ThS

ĐH SPNT Nghệ thuật TW

CBGD

9

Vũ Trọng Hào

1978

Tâm lý học

ThS

ĐH SP Huế

CBGD

10

Đinh Thị Trang

1992

Huấn luyện múa

ThS

ĐHSP Nghệ thuật TW

CBGD

11

Trần Thị Lệ

1982

Âm nhac

ThS

ĐH NT Huế

CBGD

12

Lê Thị Thảo Nguyên

1991

Tâm lý học

ThS

ĐHSP TP HCM

CBGD

13

Lê Thị Thu Sa

1983

Sinh học

GVC.ThS

Trường Đại học Tây Nguyên

CBGD & CV phòng TCCB

14

Lại Thị Hồng Lĩnh

1995

Giáo dục mầm non

ThS

Đại học Vinh

CBGD

15

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

1991

Giáo dục mầm non

ThS

Đại học Sư phạm TP HCM

CBGD

 5. Hoạt động khoa học công nghệ

Cấp Bộ: 02

Cấp Cơ sở: 31

Bài báo, Tạp chí: Trong nước: 86

Sách, Giáo trình, Bài giảng: 21

Hội thảo khoa học: 16