Vinaora Nivo Slider 3.x

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Lấy ý kiến của Giảng viên, Viên chức và Người lao đồng về Thái độ làm việc của một số  đơn vị chức năng trong Trường, năm 2023

 Thực hiện các hoạt động Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan năm 2023, Phòng QLCL báo cáo kết quả lấy ý kiến của Giảng viên, Viên chức và Người lao đồng về Thái độ làm việc của một số  đơn vị chức năng trong Trường, năm 2023

Thông báo có file báo cáo chi tiết kèm theo.

Trân trọng./.