Vinaora Nivo Slider 3.x

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO

Vào lúc 9h30 ngày 20 tháng 11 năm 2023 tại văn phòng Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Tây Nguyên, Bộ môn Giáo dục thể chất thuộc Khoa Sư phạm tổ chức Hội thảo khoa học cho đề tài cấp cơ sở có tên “Giải pháp bổ trợ, nâng cao kỹ năng phù hợp với định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Nguyên” do ThS. Vũ Đình Công chủ nhiệm.

Chủ trì Hội thảo: TS. Phạm Hùng Mạnh

Thư ký Hội thảo: ThS. Bùi Thị Thủy

Đại biểu tham dự: Toàn bộ giảng viên Bộ môn GDTC và một số giáo viên dạy GDTC

Hội thảo đã nghe chủ nhiệm ThS. Vũ Đình Công trình bày báo cáo khoa học. Các đại biểu tham dự đã góp ý cho bản báo cáo về các phương diện nội dung và hình thức cũng như đề nghị chỉnh sửa những sai sót trong báo cáo. Cụ thể:

Ưu điểm:

+ Đề tài có tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học.

+ CNĐT và nhóm nghiên cứu đã thực hiện được 03/03 nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đề tài đã được duyệt: (1) Đánh giá thực trạng việc làm của sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Nguyên phù hợp với định hướng nghề nghiệp hiện nay. (2) Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp bổ trợ, nâng cao kỹ năng phù hợp với định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Nguyên. (3) Kiểm định cácgiải pháp bổ trợ, nâng cao kỹ năng phù hợp với định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Nguyên.

Góp ý: Tác giả nên sắp xếp lại một số mục trong đề tài cho hợp lí; chỉnh sửa các lỗi diễn đạt và lỗi đánh máy để hoàn thiện đề tài. 

Hội thảo kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

 Ảnh tại Hội thảo