Vinaora Nivo Slider 3.x

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO

Vào lúc 8h ngày 20 tháng 11 năm 2023 tại Văn phòng Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Tây Nguyên, Bộ môn Giáo dục thể chất đã tổ chức Hội thảo khoa học cho đề tài cấp cơ sở có tên “Ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn trong học phần Thể dục Nhịp Điệu cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên” do ThS. Trần Thị Thu chủ nhiệm.

Chủ trì Hội thảo: TS. Phạm Hùng Mạnh

Thư ký Hội thảo: ThS. Bùi Thị Thủy

Đại biểu tham dự: Toàn bộ giảng viên Bộ môn GDTC và một số giáo viên dạy GDTC

Hội thảo đã nghe chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thị Thu trình bày báo cáo khoa học. Các đại biểu tham dự đã góp ý cho bản báo cáo về các phương diện nội dung và hình thức cũng như đề nghị chỉnh sửa những sai sót trong báo cáo. Cụ thể:

Ưu điểm:

+ Đề tài có ý nghĩa khoa học cao.

+ CNĐT và nhóm nghiên cứu đã thực hiện được 03/03 nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đề tài đã được duyệt: (1) Đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn cho sinh viên trường đại học Tây Nguyên. (2) Lựa chọn và ứng dụng các bài tập Thể Dục Nhịp Điệu nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành Đại học Tây Nguyên. (3)Đánh giá hiệu quả các bài tập Thể Dục Nhịp Điệu nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành Đại học Tây Nguyên.

Góp ý: Tác giả nên sắp xếp lại một số mục trong đề tài cho hợp lí; chỉnh sửa các lỗi diễn đạt và lỗi đánh máy để hoàn thiện đề tài. 

Hội thảo kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.

Hình ảnh tại Hội thảo