Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền biển, đảo năm 2023, chiều ngày 10/7 Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên đã phối hợp với Học viện Hải Quân tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, sinh viên của Nhà trường tham gia.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tôn - Phó chủ nhiệm Chính trị - Học viện Hải Quân đã thông tin về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo của Tổ quốc;  giới thiệu kết quả, hoạt động của quần chủng Hải quân, Học viện Hải quân trong thời gian qua; tình hình chủ quyền Việt Nam và quan điểm, chủ trương, giải pháp đấu tranh của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Nguyễn Văn Tôn - Phó chủ nhiệm Chính trị - Học viện Hải Quân báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và sinh viên hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn của các nước khác can dự vào Biển Đông, đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động; củng cố, tăng cường niềm tin, tự hào dân tộc, ra sức phấn đấu góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS