THÔNG BÁO

 Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Tỉnh Xây dựng mô hình quản lý chuỗi giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng hướng tới phát triển bền vững gắn với giảm nghèo trên địa bàn tỉnh”, do TS. Nguyễn Thanh Trúc làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 09giờ 00, ngày 13 tháng 01 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 2.3 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!