Kết quả họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm năm 2023

Có biên bản đính kèm

Attachments:
Download this file (BB hop hoi dong de tai KHCN.pdf)BB hop hoi dong de tai KHCN.pdf[ ]664 kB
Download this file (Hoi dong 1.pdf)Hoi dong 1.pdf[ ]1993 kB
Download this file (Hoi dong 2.pdf)Hoi dong 2.pdf[ ]1601 kB