QUYẾT ĐỊNH

Về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2019

Có quyết định đính kèm

Attachments:
Download this file (718_QD_BGDDT_thuong bai bao quoc te.pdf)718_QD_BGDDT_thuong bai bao quoc te.pdf[ ]1305 kB