QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên 8-2019

- Đại học hệ chính quy khoa Y Dược

- Đại học hệ chính quy (liên thông) khoa Y Dược

- Đại học hệ chính quy khoa Nông lâm nghiệp

- Đại học hệ VLVH khoa Nông lâm nghiệp

- Cao đẳng hệ chính quy khoa Nông lâm nghiệp

- Đại học hệ chính quy khoa Kinh tế

- Cao đẳng hệ chính quy khoa Kinh tế

- Đại học hệ chính quy khoa Ngoại ngữ

- Đại học hệ chính quy khoa KHTN&CN

- Đại học hệ chính quy khoa Chăn nuôi - Thú y

- Cao đẳng hệ chính quy khoa Chăn nuôi - Thú y

- Đại học hệ chính quy khoa Sư phạm

- Đại học hệ VLVH khoa Sư phạm

Có quyết định đính kèm

Attachments:
Download this file (Quyet dinh tot nghiep 8-2019.pdf)Quyet dinh tot nghiep 8-2019.pdf[ ]21274 kB