THÔNG BÁO

Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tây Nguyên năm 2023

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (De cu HDGSCS DHTN 2023.pdf)De cu HDGSCS DHTN 2023.pdf[ ]2205 kB