KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ 

Điện thoại: (0262) 3825808

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/ktncn 

 

Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo cung cấp cho người học các kiến thức về tư duy máy tính, lập trình cơ bản, cấu trúc dữ liệu, khoa học dữ liệu, thuật toán và trí tuệ nhân tạo,… Công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính, lập trình Web, lập trình thiết bị di động, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, điện tử và công nghệ Internet kết nối vạn vật.

Vị trí làm việc sau khi ra trường:

+ Làm việc ở các vị trí có vận hành và ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức.

+ Làm việc ở các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty tư vấn - thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

+ Làm việc ở các công ty xây dựng phần mềm hay các hệ thống thông tin lớn trên nhiều nền tảng khác nhau.

+ Làm việc cho các công ty lập trình Game, các chương trình ứng dụng thực tế.

+ Quản trị các mạng doanh nghiệp, thiết kế và triển khai các hệ thống mạng.

+ Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp.