KHOA Y - DƯỢC

Điện thoại: (0262) 3825181 – Fax: (0262) 3825184

Website: https://www.ttn.edu.vn/index.php/kyd

Ngành Điều dưỡng

Ngành Điều dưỡng đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục hồi sức khỏe nhân dân, có khả năng tổ chức quản lý các hoạt động điều dưỡng.

Vị trí làm việc sau khi ra trường của ngành Y khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Sau khi tốt nghiệp, các Bác sỹ đa khoa, cử nhân Điều dưỡng và cử nhân Xét nghiệm y học có thể làm việc tại các cơ sở y tế như các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, huyện, trung tâm y tế, trạm y tế. Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo lĩnh vực y tế, các trung tâm nghiên cứu y học.

Hiện nay nhu cầu điều dưỡng tại các nước như Nhật Bản, Đức đang tang cao nên tốt nghiệp ngành điều dưỡng có cơ hội làm việc tại nước ngoài với mức lương hấp dẫn.

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm có thể đảm nhận công việc tại các công ty kinh doanh các thiết bị y tế ở các vị trí như marketing, hỗ trợ kỹ thuật.