KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Điện thoại: (0262) 3853271

 

Năm học 2019 – 2020 khoa tuyển sinh hệ dự bị đối với tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường (trừ các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên).

Đối tượng tuyển sinh:

+ Đối với hệ dự bị đại học: Học sinh thuộc đối tượng ưu tiên 01 và ở khu vực 1.

 + Đối với xét tuyển thẳng: Học sinh thuộc đối tượng dân tộc rất ít người.

Hình thức xét tuyển:

+ Đối với hệ dự bị đại học: Xét tuyển bằng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 hoặc dựa vào kết quả học ở lớp 12 ở chương trình trung học phổ thông (Ưu tiên xét tuyển bằng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019).

 + Đối với xét tuyển thẳng: Xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Sau 01 năm học theo chương trình dự bị, nếu đủ điều kiện theo quy định học sinh sẽ được chuyển lên học đại học theo nguyện vọng đã đăng ký.

Khoa Dự bị - Tạo Nguồn từ khi thành lập đến nay đã đạo tạo và chuyển hơn 2500 học sinh dân tộc thiểu số lên học đại học chính qui, các em là nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần xây dựng và phát triển của khu vực và của đất nước