THÔNG BÁO

Công nhận kết quả thi bổ dung kiến thức và công nhận thí sinh đủ điều kiện tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế đợt 1 năm 2017

 Có kèm theo:

- Quyết định về việc công nhận kết quả thi bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản lý Kinh tế đợt 1 năm 2017

- Quyết định về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế đợt 1 năm 2017