THÔNG BÁO

Về việc liên kết đào tạo chương trình đào tạo Thạc sỹ Y tế công cộng và Thạc sỹ Quản lý bệnh viện tại Tây Nguyên năm 2017

Có kèm theo Thông báo.

Attachments:
Download this file (Thongbao TS2017.pdf)Thongbao TS2017.pdf[ ]2636 kB