THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển liên thông Y đa khoa đợt 1, đợt 2 và liên thông Y đa khoa đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2017

Có kèm theo các thông tin:

1. Danh sách trúng tuyển liên thông Y đa khoa đợt 1 năm 2017
2. Danh sách trúng tuyển liên thông Y đa khoa đợt 2 năm 2017
3. Danh sách trúng tuyển liên thông Y đa khoa, đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2017
4. Các loại giấy tờ cần thiết khi nhập học.