THÔNG BÁO

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017

Có kèm theo mức điểm từng ngành.