THÔNG BÁO

Chiêu sinh các lớp ngắn hạn

Nghiệp vụ Báo chí

- Nghiệp vụ Quản trị nhân sự

- Nghiệp vụ Văn thư lưu trữ và Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng hiện đại

- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

Attachments:
Download this file (TBCS lop ngan han KHXHNV.pdf)TBCS lop ngan han KHXHNV.pdf[ ]594 kB