Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện các thông báo và quy định liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, trong ngày 21 tháng 12 năm 2022 Khoa Ngoại ngữ đã tiến hành nghiệm thu 03 đề tài KHCN cấp cơ sở do các giảng viên trong Khoa thực hiện.


 Đề tài thứ nhất do ThS. Đoàn Thị Dung - giảng viên thuộc Bộ môn Phương pháp giảng dạy chủ nhiệm, có sự tham gia của ThS. Bùi Thị Tịnh và ThS. Trần Ngọc Anh với tiêu đề "Kiến thức và thực hành đánh giá ngôn ngữ của giảng viên khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Tây Nguyên";

Đề tài thứ hai do ThS. Trần Thị Mai Hương - giảng viên thuộc Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành chủ nhiệm, có sự tham gia của TS. Lê Thị Hồng Vân và ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng với tiêu đề "Thực hành phản tư của giảng viên trường Đại học Tây Nguyên";

Đề tài thứ ba do CN. Rơ Lan A Nhi - giảng viên thuộc Bộ môn tiếng Pháp chủ nhiệm, có sự tham gia của ThS. Y Cuôr Bkrông, ThS. Y Rôbi Bkrông và CN. H Wen Aliô với tiêu đề "Vai trò của tục ngữ Êđê với đời sống thực tiễn".

Theo quy trình nghiệm thu, chủ nhiệm các đề tài đã trình bày toàn bộ nội dung và kết quả mà các đề tài đã đạt được.

Tiếp đó, thành viên các Hội đồng nghiệm thu đã có những góp ý, nhận xét rất cụ thể để chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên tham gia hoàn thiện bản báo cáo. 

Các đề tài đều được nhận xét có sự đầu tư kỹ lưỡng, có ý nghĩa thực tiễn và kết quả nghiên cứu đã có đóng góp nhất định cho lĩnh vực nghiên cứu trong các phạm vi khác nhau. 

Kết luận sau buổi họp, Hội đồng nghiệm thu các đề tài đều thống nhất 03 đề tài đều đạt yêu cầu và được nghiệm thu theo đúng tiến độ.