Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện tiến độ đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022, vào chiều ngày 17 tháng 11 năm 2022, Bộ môn tiếng Pháp, khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Hội thảo góp ý cho đề tài VAI TRÒ CỦA TỤC NGỮ ÊĐÊ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG THỰC TIỄN


Đề tài do CN. Rơ Lan A Nhi chủ nhiệm với sự tham gia của ThS. Y Cuôr Bkrông, ThS. Y Rôbi Bkrông và CN. H Wen Aliô

Tục ngữ Êđê gắn liền với lời ăn tiếng nói của cộng đồng dân tộc Êđê, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội tộc người của người Êđê.

Đề tài mong muốn lưu truyền và vận dụng tục ngữ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày một cách hợp lý; đồng thời góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của con người trong các mối quan hệ và giáo dục cộng đồng của người Êđê.

Tại buổi Hội thảo, ThS. Hoàng Minh Thu Hương với vai trò là Chủ trì Hội thảo cùng các giảng viên, cán bộ tham dự đã có những góp ý, nhận xét cho Chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên.

Sau khi lắng nghe các góp ý, Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham dự cũng đã chia sẻ một số khó khăn trong quá trình thực hiện đồng thời đặt các câu hỏi về những vấn đề còn vướng mắc về các nội dung liên quan đến đề tài.

Buổi sinh hoạt học thuật đã diễn ra một cách sôi nổi và đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho đề tài để tiếp tục thực hiện theo tiến độ đã đề ra.