Vinaora Nivo Slider 3.x

Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của Khoa trong năm học 2016 – 2017 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Khoa trong năm học 2017 – 2018. Thực hiện thông báo liên tịch Số 2478/TBLT – ĐHTN, của Hiệu trưởng và Thường vụ Công đoàn trường Đại học Tây Nguyên về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017 – 2018.

Ngày 15/11/2017 khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018. Tham dự Hội nghị về phía Công đoàn Trường có Ths. Nguyễn Thị Tĩnh, TVĐU, Phó Chủ tịch Công đoàn trường tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị; Chủ trì hội nghị là Ths. Trần Khải Định - Trưởng khoa và Ths. Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch Công đoàn khoa cùng với 18/21 cán bộ, giảng viên trong khoa (có 03 đ/c vắng mặt do đi học).

Thay mặt Chủ trì hội nghị, Ths. Trần Khải Định đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Khoa Lý luận Chính trị và của Nhà trường; Ths. Nguyễn Thị Hải Yến thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2017 – 2018.

Sau khi nghe qua các báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và có ý nghĩa nhằm bổ sung, hoàn thiện cho các Dự thảo báo cáo đã nêu trong Hội nghị. Có nhiều ý kiến đóng góp đã nêu ra trong hội nghị, chủ yếu tập trung vào các giải pháp đối với các hoạt động của Khoa và Nhà trường.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của Khoa trong năm học 2017 – 2018 và bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị CBVC cấp trường năm học 2017 – 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2017 với 08 đồng chí. Biên bản Hội nghị và các văn bản khác đã được hoàn thiện và gửi lên Nhà trường theo đúng thời gian và nội dung quy định trong thông báo của Lãnh đạo trường và Thường vụ Công đoàn.

Một số hình ảnh về Hội nghị

Khai mạc Hội nghị

Ths. Trần Khải Định, Trưởng khoa LCCT đọc Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Ths. Nguyễn Thị Tĩnh, TVĐV, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Khoa Lý luận Chính trị