Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Khoa năm 2021 đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt, ngày 15/10/2021 Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy và thực tiễn tại Trường Đại học Tây Nguyên”.

 

Hội thảo nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn giảng dạy các môn Lý luận chính trị và thực tiễn các hoạt động tại Trường Đại học Tây Nguyên. Chủ trì Hội thảo là TS. Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Lý luận chính trị; TS. Nguyễn Khắc Trinh, Phó Trưởng khoa Lý luận cính trị.

Đến dự Hội thảo, về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS,TS. Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Đình Sỹ, Phó Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế; về phía khách mời có ThS. Lê Đình Hoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk; TS. Nguyễn Duy Thụy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ThS. Ngô Sáu, Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Đắk Lắk; cùng toàn thể giảng viên của Khoa Lý luận chính trị.

Thông qua 22 bài tham luận được tuyển chọn đưa vào Kỷ yếu Hội thảo, các nội dung thảo luận tập trung vào việc đưa ra các giải pháp vận dụng những vấn đề lý luận chung, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; và vận dụng những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Chính trị, trường Đại học, Cao đẳng và thực tiễn các lĩnh vực công tác tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Hội thảo đã nghe 5 báo cáo tham luận tại Hội trường và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp xung quanh chủ đề của Hội thảo, trong đó các ý kiến thảo luận tập trung vào việc đề ra giải pháp khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, giảng dạy các môn lý luận chính trị phải truyền được khát vọng phát triển đất nước đến sinh viên, từ khát vọng sinh viên chuyển hóa thành mục tiêu, giải pháp cụ thể trong học tập, rèn luyện, hoàn thành kế hoạch học tập đề ra, tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS. Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh việc quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII vào giảng dạy và thực tiễn tại Trường Đại học Tây Nguyên là việc làm quan trọng và cần thiết, các ý kiến nêu ra trong các tham luận cũng như tại Hội thảo có giá trị thực tiễn cao, sau Hội thảo cần được hiện thực hóa để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Lý luận chính trị khẳng định những ý kiến tâm huyết mà các tác giả bài viết nêu ra cũng như những ý kiến của quý vị đại biểu tại Hội thảo hôm nay sẽ sớm được vận dụng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Tây Nguyên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI THẢO

PGS, TS. Lê Đức Niêm, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng Hội thảo

 

TS. Nguyễn Minh Hải - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận chính trị

báo cáo đề dẫn Hội thảo

 

TS. Nguyễn Khắc Trinh - Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị

phát biểu tham luận

 

TS. Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

phát biểu tham luận

 

ThS. Vũ Thị Việt Anh, TBM Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

phát biểu tham luận

 

Toàn cảnh Hội thảo

Khoa Lý luận chính trị