Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện Quyết định số 1081/QĐ-ĐHTN ngày 27/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc thành lập hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, từ ngày 7/6/2021 đến ngày 11/6/2021, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp cho 10 sinh viên, trong đó có 09 sinh viên ngành Giáo dục chính trị và 01 sinh viên ngành Triết học.

Khóa luận tốt nghiệp là học phần giúp sinh viên rèn luyện, tích lũy các kiến thức và kỹ năng tổng hợp, kỹ năng chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vẫn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua buổi bảo vệ, sinh viên đã thể hiện tốt các kiến thức, kỹ năng tích lũy được trong 4 năm học dưới mái trường Đại học Tây Nguyên, khoa Lý luận chính trị. Kết quả các khóa luận đều được các hội đồng đánh giá đạt loại khá, giỏi.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Khoa Lý luận chính trị