Vinaora Nivo Slider 3.x

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2020, theo thuyết minh của các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 đã được Nhà trường phê duyệt, cùng sự đồng ý của Lãnh đạo khoa và các Chủ nhiệm đề tài, ngày 26/10/2020, tại Hội trường tầng 5, Nhà điều hành Trường ĐHTN, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo, sinh hoạt học thuật cho 02 đề tài cơ sở năm 2020 của 02 giảng viên:

1. Đề tài: Giáo dục phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Tây Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, CNĐT: ThS. Lại Thị Ngọc Hạnh, thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hải Yến.

2. Đề tài: Vấn đề giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nayCNĐT: ThS. Lê Thị Hồng Hạnh, thành viên: CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Tại Hội thảo, hai chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu của các đề tài theo tiến độ đến hết tháng 10/2020. Đề tài 1 có 1 bài báo khoa học đã đăng trên tạp chí chuyên ngành, đã hướng dẫn thành công 1 chuyên đề tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên. Đề tài 2 đã gửi bài báo khoa học cho tạp chí của Trường, đang đợi kết quả phản biện.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các đề tài, các đại biểu được mời tham dự Hội thảo đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho các đề tài, trong đó có những ý kiến rất sát thực, mang tính chuyên môn cao để các chủ nhiệm đề tài có những điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo và các sản phẩm theo thuyết minh, đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

HÌNH ẢNH BUỔI HỘI THẢO

Khoa Lý luận Chính trị