QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức giai đoạn 2015-2020

Có kèm theo Quyết định và danh sách.

Attachments:
Download this file (Qhdt,bdgiai doan1520.xls)Qhdt,bdgiai doan1520.xls[ ]74 kB
Download this file (Quyetdinh.pdf)Quyetdinh.pdf[ ]340 kB