KẾ HOẠCH 

Tổ chức  thi đánh giá năng lực (ĐHQG-TPHCM) năm 2024 tại Trường Đại học Tây Nguyên 


Kế hoạch có file đính kèm theo./.