BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CSGD TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP NĂM 2023


Chi tiết xem ở file đính kèm theo.

Trân trọng./.