BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN, NĂM HỌC 2022-2023


Phòng Quản lý chất lượng căn cứ theo Kế hoạch của Nhà trường, thực hiện khảo sát và báo cáo kết quả như sau:

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.