KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA THƯ VIỆN, PHÒNG THÍ NGHIỆM – THỰC HÀNH, HỆ THỐNG CNTT VÀ CÁC DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG NĂM 2023


Kính chào các em Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên!

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đề nghị sinh viên (SV) cho biết ý kiến đánh giá của mình về mức độ đáp ứng của Thư viện, phòng thí nghiệm – thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường bằng cách khoanh tròn vào 1 ô phù hợp nhất theo từng nội dung tương ứng với các mức độ sau:

1-Rất không hài lòng; 2-Không hài lòng; 3-Bình thường; 4-Hài lòng; 5-Rất hài lòng 
THỜI GIAN KHẢO SÁT: Từ ngày 15/5 đến hết ngày 25/5/2023

Đường link khảo sát: https://forms.gle/5yBgPMf8HqxBxU4b6