Trường Đại học Tây Nguyên chính thức trở thành Thành viên liên kết của AUN-QA

Với sứ mạng “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.” (Trích Sứ mạng, Trường Đại học Tây Nguyên), Trường Đại học Tây Nguyên đang không ngừng nỗ lực phấn đấu “đến năm 2030, Trường Đại học Tây Nguyên là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kinh tế, tự nhiên và xã hội; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.” (trích Tầm nhìn, Trường Đại học Tây Nguyên).

Là một trong những chiến lược phát triển, Trường Đại học Tây Nguyên xác định Văn hóa chất lượng trong Nhà trường trở thành yếu tố cốt lõi để thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; Chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu; hội nhập và hợp tác quốc tế là giá trị cho sự phát triển bền vững.

Nhằm đáp ứng mục tiêu bảo đảm và tăng cường chất lượng các chương trình đào tạo cũng như cơ sở giáo dục cho người học và các đối tượng liên quan, gắn liền với các giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường, sau gần 2 năm tiếp cận và nỗ lực, vào tháng 12/2022 tại cuộc họp của Hội đồng bảo đảm chất lượng của AUN, Trường Đại học Tây Nguyên vinh dự trở thành thành viên liên kết (Associate Membership) của Mạng lưới chất lượng các Trường Đại học Asean (AUN-QA). Đây là điều kiện cần đồng thời là bước đi quan trọng để Trường Đại học Tây Nguyên có thể tiến hành công tác đăng ký kiểm định và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường qua đó góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu của Nhà trường vươn ra tầm khu vực và Quốc tế.

Thư xác nhận Trường Đại học Tây Nguyên chính thức trở thành Thành viên liên kết của AUN-QA

AUN-QA, viết tắt của ASEAN University Network - Quality Assurance (Mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường Đại học ASEAN), là một tổ chức uy tín ở khu vực ASEAN với nhiệm vụ “tăng cường công tác bảo đảm chất lượng tại các cơ sở giáo dục bậc đại học, nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học, và hợp tác cùng các cơ quan, tổ chức quốc tế và khu vực vì lợi ích chung của cộng đồng các nước Asean” (lược dịch từ https://www.aunsec.org/). Tính đến tháng 12 năm 2022, AUN – QA có tổng cộng tất cả 152 Trường Đại học trong khu vực ASEAN là thành viên liên kết. Trong đó, Trường Đại học Tây Nguyên là Trường Đại học thứ 42 trong số các trường Đại học của Việt Nam được công nhận chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN – QA (Ngoài 3 trường Thành viên chính thức).

Khi trở thành Thành viên Liên kết của tổ chức AUN – QA, Trường Đại học Tây Nguyên sẽ:

  • Có cơ hội được tham gia vào các chương trình AUN – QA, và các dự án phát triển sáng kiến chung giữa các thành viên với nhau và các đối tác khác.
  • Được tham dự những hội thảo lớn trong mạng lưới các CQO (Chief Quality Officer) – trưởng đơn vị bảo đảm chất lượng – trong khu vực ASEAN.
  • Có cơ hội được đăng ký đánh giá chương trình của mạng lưới AUN – QA.
  • Được ưu tiên tham dự các buổi tập huấn, huấn luyện vì đặc quyền là thành viên của mạng lưới AUN – QA.
  • Có cơ hội được chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thực hành tốt trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng giữa các thành viên trong mạng lưới.

Với việc trở thành thành viên liên kết của Tổ chức AUN – QA, một lần nữa trường Đại học Tây Nguyên khẳng định quyết tâm hội nhập với các trường đại học trong khu vực ASEAN và quốc tế.

                                    Tin, bài: Phòng Quản lý chất lượng – Trường Đại học Tây Nguyên