Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH, thay thế Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015. Thông tư 17 có hiệu lực từ ngày 7.8 tới.