THÔNG BÁO

Về việc chấn chỉnh công tác thi


 

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa

Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các khoa triển khai đến bộ môn, giảng viên thực hiện một số nội dung nhằm chấn chỉnh công tác thi.

Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (Thong bao chan chinh cong tac thi.pdf)Thong bao chan chinh cong tac thi.pdf[ ]1000 kB