QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng cùa Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020

Có quyết định đính kèm

Attachments:
Download this file (QD Hoi dong DBCLGD truong DHTN 2020.pdf)QD Hoi dong DBCLGD truong DHTN 2020.pdf[ ]1523 kB