Ngày 14/11, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm: Tiêu chuẩn về quản lý tài sản trí tuệ trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: vấn đề và giải pháp