THÔNG BÁO

Về việc đăng ký cấp mã số thuế TNCN và điều chỉnh thông tin người phụ thuộc

Có thông báo và mẫu đính kèm

Attachments:
Download this file (mau-05-DK-TCT.pdf)mau-05-DK-TCT.pdf[ ]117 kB
Download this file (MAU-TO-KHAI-DANG-KY-NPT.doc)MAU-TO-KHAI-DANG-KY-NPT.doc[ ]64 kB
Download this file (TB Dang ky thue 2018.pdf)TB Dang ky thue 2018.pdf[ ]360 kB