Thực hiện Kế hoạch số 354/KH-CT, ngày 31/01/2024 của Học viện Hải quân “về công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024”; Kế hoạch số 65/KH, ngày 26/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk “về công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2024”; Kế hoạch số 1320-KH/ĐU, ngày 14/3/2024 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên “về Tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Biển, đảo năm 2024”, sáng ngày 22/3 Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên đã phối hợp với Báo Đắk Lắk và Học viện Hải Quân tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2024.

 Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia Hội nghị, về phía phía Học viện Hải quân có Đại tá Nguyễn Văn Tôn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung Tá Mai Huy Đông - Giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk có đồng chí  Krông Thị Thanh - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản; về phía đơn vị phối hợp tuyên truyền: Báo Đắk Lắk có đồng chí Lê Quang Ánh - Phó Tổng Biên tập, đồng chí Lê Minh Thược - Phó Tổng Biên tập, đồng chí Đàm Thị Thuần - Phó Tổng Biên tập; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có đồng chí Lê Thế Phiệt - Thường vụ Đảng ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, các đồng chí trong Ban Tuyên giáo  Đảng ủy Trường, hơn 100  giảng viên, đảng viên, sinh viên của Nhà trường và 30 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Đắk Lắk cùng tham gia.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tôn - Phó chủ nhiệm Chính trị - Học viện Hải Quân đã thông tin về tình hình Biển Đông và kết quả công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam thời gian qua; quan điểm, chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam của Đảng, Nhà nước ta; Thông tin, tuyên truyền kết quả, hoạt động của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, Học viện Hải quân trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới; công tác tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng, Học viện Hải quân trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Tôn - Phó chủ nhiệm Chính trị - Học viện Hải Quân báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và sinh viên hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn của các nước khác can dự vào Biển Đông, đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động; củng cố, tăng cường niềm tin, tự hào dân tộc, ra sức phấn đấu góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, Học viện Hải Quân, Báo Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chụp hình lưu niệm

Phòng Truyền thông và TVTS