Ngày 8/11, Ban chỉ huy quân sự (Ban CHQS) Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS trường ĐHTN chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng với các đồng chí trong Ban CHQS trường ĐHTN.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, Ban CHQS Trường Đại học Tây Nguyên luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ và các công việc phát sinh để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Trường các chủ trương sát với thực tế, phù hợp với điều kiện và tình hình hoạt động của Nhà trường về công tác an ninh và quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dường kiến thức QPAN cho các đối tượng trên tinh thần trách nhiệm cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc vai trò và trách nhiệm của Ban CHQS Trường trong năm 2024. Đồng thời kiến nghị một số chế độ chính sách, quyền lợi của CBVC khi tham gia công tác quân sự, quốc phòng của Nhà trường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch Hội đồng Trường ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đồng chí trong Ban CHQS Trường. Trong thời gian tới Đảng ủy sẽ phối hợp với Nhà trường thực hiện tốt công tác kiện toàn cơ cấu nhân sự. xem xét điều kiện để đào tạo đối tuợng 4, xây dựng quy chế, nghiên cứu chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Hội nghị

Phòng Truyền thông và TVTS