Ngày 13 /9/2022, tại Hội trường 7.1 tòa nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội thảo Đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra (CĐR) với sự tham gia của Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng, Lãnh đạo phòng Đào tạo, Lãnh đạo Khoa, bộ môn và 106 giảng viên các khoa.

Hội thảo Đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn CĐR và CTĐT của Nhà trường, phù hợp mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học và phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục của Nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh mối quan hệ giữa CĐR với CTĐT và CĐR với từng học phần là rất quan trọng đối với mỗi ngành học của Nhà trường hiện nay. Trên cơ sở thực tiễn liên quan đến kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi của sinh viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được đo lường thông qua CĐR để quyết định có đạt hay không. Nhà trường mong muốn thông qua Hội thảo này sẽ giúp cho chúng ta xây dựng được CTĐT dựa trên CĐR nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ thực tiễn của sinh viên, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

PGS.TS Lê Đức Niêm – Thường vụ Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội thảo

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên đã thông qua  “Báo cáo thực hiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra”. Ngoài ra có 06 chuyên đề được trình bày tại Hội thảo, gồm: chuyên đề “Yêu cầu tương thích giữa CĐR của học phần và CĐR của CTĐT” do TS. Trương Thị Hiền trình bày; chuyên đề “CĐR và đạo tạo dựa trên chuẩn đầu ra (Outcomes – Based Education = OBE)” do TS. Trần Văn Cường trình bày; chuyên đề “Nguyên lý tương thích giữa các thành phần trong đào tạo theo CĐR” và chuyên đề “Đảm bảo tính tương thích giữa CĐR học phần – phương pháp dạy học – phương pháp kiểm tra đánh giá” do ThS. Tống Thị Lan Chi trình bày; chuyên đề “Phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng CĐR học phần” do TS. Lê Thị Hồng Vân trình bày. Các báo cáo viên đã tổ chức các nhóm thực hành để từ đó giải đáp những vướng mắc của các giảng viên trong qua trình thực hiện.

PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên đã thông qua  “Báo cáo thực hiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra”

Một số hình ảnh tại Hội thảo

ThS. Huỳnh Văn Quốc – Trưởng phòng QLCL phát biểu tại Hội thảo

Phòng Truyền thông và TVTS