Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2021, tại phòng 2.3 – Nhà Điều hành, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Kinh tế Huế tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh doanh, Kinh tế và Tài chính lần thứ 3”.

Dưới sự chủ trì của Trường Đại học Cần Thơ, với sự tham gia của gần 150 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước: Bulgaria, Hà Lan, Hoa Kỳ, New Zealand, hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu cùng nhau chia sẻ, trao đổi, thảo luận cũng như tăng cường trao đổi học thuật về những kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế và Tài chính.

PGS.TS. Lê Đức Niêm - Phó Hiệu trưởng điều hành tiểu ban tại Trường Đại học Tây Nguyên

Các đại biểu tham dự đã được lắng nghe 4 báo cáo chính được trình bày tại phiên toàn thể và 20 báo cáo được trình bày tại 4 tiểu ban hướng tới mục tiêu là khuyến khích tăng cường sự phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ với các đối tác quốc tế nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ để phục vụ cộng đồng. Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Nguyên có 03 nghiên cứu của các giảng viên được trình bày tại hội thảo lần này và đều nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia.

Hình ảnh giảng viên Khoa Kinh tế báo cáo kết quả nghiên cứu

Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh