Căn cứ kế hoạch triển khai tiêm vắc-xin bạch hầu chống dịch cụm IV và Công văn số 632 ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc phân công trách nhiệm chuẩn bị công tác tiêm vắc-xin Bạch hầu cho CBVC, HSSV; ngày 29/3/2021, Trường Đại học Tây Nguyên triển khai tiêm vắc-xin bạch hầu cho viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong Nhà trường với tổng số 40 bàn tiêm tại các điểm: Nhà Điều hành (tầng 7): 6 bàn tiêm; Hội trường 400 chỗ: 8 bàn tiêm; Hội trường 200 chỗ: 6 bàn tiêm; Nhà Thi đấu: 20 bàn tiêm.  Mũi 2 sẽ được tổ chức tiêm vào ngày 29/4/2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC-XIN BẠCH HẦU MŨI 1

Trung tâm Thông tin