Sáng ngày 20/01/2021, tại hội trường 200 chỗ tòa nhà điều hành trung tâm, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN và HTQT giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ KHCN và HTQT giai đoạn 2021 – 2025.

 Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Trung Dũng - Phó Hiệu trưởng,PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng KH&QHQT; trưởng phó các đơn vị, trưởng (hoặc phụ trách) các bộ môn; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ; giảng viên chính và tương đương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng thay mặt Đảng ủy, BGH Nhà trường, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong hoạt động KHCN và HTQT giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động KHCN và HTQT đã góp phần rất lớn vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng và khẳng định uy tín, vị thế, thương hiệu của trường Đại học Tây Nguyên trong khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Hội nghị lần này là dịp để Nhà trường tổng kết, đánh giá và đưa ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội để Nhà trường xây dựng, triển khai định hướng hoạt động KHCN và HTQT giai đoạn 2021- 2025.

PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí bầu đoàn Chủ tịch gồm: PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng KH&QHQT- Chủ trì và TS. Nguyễn Đình Sỹ - Thư ký.

Đoàn Chủ tịch

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng KH&QHQT đã thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động KHCN và HTQT giai đoạn 2016-2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ KHCN và HTQT giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo đã nêu bật những thành tích đáng kể về hoạt động KHCN và HTQT của Nhà trường trong giai đoạn vừa qua: với 02 đề tài cấp Quốc gia, 01 chương trình KHCN cấp Bộ, 01 đề tài Nghị định thư, 22 đề tài cấp bộ, 16 đề tài cấp tỉnh, 05 đề tài từ quỹ khoa học Quốc gia (Nafosted), 02 đề tài nghiên cứu thuộc các dự án tài trợ và 43 hợp đồng dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 251 đề tài cơ sở và 14 đề tài cấp cơ sở trọng điểm do cán bộ thực hiện, 74 đề tài của sinh viên, hợp tác thực hiện 05 dự án có yếu tố nước ngoài và nhiều đề tài được thực hiện theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp sản xuất tại Tây Nguyên. Các hoạt động dịch vụ KHCN gia tăng cả về số lượng, chất lượng và phạm vi hoạt động. Số lượng công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế và chuyên ngành tăng một cách rõ rệt với 67 đầu sách chuyên khảo, tham khảo và giáo trình, 1302 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, kỉ yếu hội thảo trong và ngoài nước. Trong đó có 217 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số ISI/Scopus. Trong các năm 2018 - 2020, cán bộ, giảng viên trong trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho 93 bài báo nằm trong danh mục ISI/Scopus với tổng số tiền là 327,5 triệu đồng. Đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. HTQT ngày càng chủ động và đi vào chiều sâu, Nhà trường đã thực hiện nhiều hợp tác đào tạo và NCKH với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Các hoạt động KHCN và hợp tác quốc tế góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của Nhà trường đối với các tỉnh Tây Nguyên, cũng như cộng đồng khoa học quốc tế. Đồng thời thông qua kế hoạch xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động KHCN và HTQT giai đoạn 2021 – 2025.

PGS.TS Văn Tiến Dũng – Trưởng phòng KH&QHQT thông qua Tổng kết hoạt động KHCN và HTQT giai đoạn 2016-2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ KHCN và HTQT giai đoạn 2021 – 2025

Tại Hội nghị đã có 4 tham luận được trình bày chủ yếu đề cập đến các vấn đề: hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ và một số giải pháp phát triển; kết hợp giữa hợp tác quốc tế phục vụ phát triển KHCN và đào tạo nguồn nhân lực; nông nghiệp hữu cơ từ lý thuyết giảng dạy đến thực tiễn trong điều kiện Tây Nguyên; một số kết quả và kinh nghiệm phát triển phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong sinh viên.

GS.TS Nguyễn Anh Dũng – Viện Trưởng Viện CNSH&MT trình bày tham luận: “Kết hợp giữa hợp tác quốc tế phục vụ phát triển KHCN và đào tạo nguồn nhân lực”

PGS.TS Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng – Điều phối viên dự án SFARM trình bày tham luận: “Nông nghiệp hữu cơ từ lý thuyết giảng dạy đến thực tiễn trong điều kiện Tây Nguyên”

TS.BS Đinh Hữu Hùng - Phó Trưởng khoa Y Dược trình bày tham luận: “Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ và một số giải pháp phát triển”

Th.S Nguyễn Thị Thảo – Giảng viên khoa Nông Lâm nghiệp trình bày tham luận: “một số kết quả và kinh nghiệm phát triển phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong sinh viên”

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động KHCN và QHQT trong giai đoạn 2021 – 2025. Từ đó, Hội nghị đã thống nhất đưa ra hai nhóm giải pháp chính là: giải pháp xây dựng tiềm lực nghiên cứu và nhóm giải pháp quản lý.

Đối với nhóm giải pháp xây dựng tiềm lực nghiên cứu: đa dạng hóa các nguồn đầu tư thông qua tăng cường hợp tác với các chuyên gia đầu ngành, các viện, trường, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Nhà trường để sử dụng, khai thác chung nguồn lực (cơ sở vật chất, con người) một cách hiệu quả phục vụ nghiên cứu, đào tạo; phát huy tốt và nhân rộng mô hình của Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, xây dựng cơ chế phối hợp, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ thiết thực, phục vụ tốt nghiên cứu và dào tạo của các đơn vị trong Nhà trường. Thành lập đơn vị có chức năng kinh doanh, thương mại hóa các sản phẩm khoa học; có chủ trương, chính sách tạo môi trường thuận lợi nhất để đào tạo nhân lực KHCN trong Nhà trường, nhất là với cán bộ khoa học có trình độ cao, cán bộ trẻ.

Đối với nhóm giải pháp quản lý: Nhà trường đẩy mạnh việc thành lập các nhóm nghiên cứu, trong đó có nhóm liên ngành, nhóm nghiên cứu mạnh, các tổ chức thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ trong Nhà trường. Khuyến khích kết hợp nghiên cứu giảng viên và sinh viên, học viên cao học; cải cách tổ chức và hoạt động bộ máy quản lý theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả thông qua: phân cấp triệt để và phát huy vai trò của các Khoa, các hội đồng khoa học chuyên ngành, bộ môn; ban hành các thủ tục đơn giản, rõ ràng, minh bạch. Xây dựng quy trình để nâng cao chất lượng khâu các định hướng nghiên cứu, tuyển chọn, giám sát, đánh giá các đề tài. Tăng cường xác định các đề tài trọng điểm cấp cơ sở để giải quyết các vấn đề lớn của Nhà trường, địa phương và ủng hộ các nhóm nghiên cứu hoạt động. Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ; chủ động mở rộng hợp tác, tìm kiếm và tạo điều kiện để các đơn vị, giảng viên tiếp cận với các chương trình, dự án nghiên cứu; tăng cường công tác tư liệu hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học của Nhà trường; Chú trọng thông tin khoa học và quảng bá các hoạt động khoa học và các kết quả nghiên cứu đến các địa phương. Có chính sách khuyến khích công bố quốc tế theo quy định; nâng cao chất lượng tạp chí khoa học thông qua  phản biện, biên tập và đăng ký tạp chí điện tử, tiến hành các thủ tục cần thiết để trình Hội đồng chức danh cấp nhà nước công nhận thêm chuyên ngành của tạp chí khoa học. 

Nhân dịp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN và HTQT, ThS. Ngô Thị Hiếu – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường đã thông qua Quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động KHCN giai đoạn 2016-2020.

ThS. Ngô Thị Hiếu – Phó trưởng phòng Tổ chức thông qua Quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động KHCN giai đoạn 2016-2020

PGS.TS Trần Trung Dũng - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các GS, PGS đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2016 - 2020

PGS.TS Trần Trung Dũng - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các cán bộ, giảng viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2016 – 2020

PGS.TS Trần Trung Dũng - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các cán bộ, giảng viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2016 – 2020

PGS.TS Trần Trung Dũng - Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho tập thể Viện Công nghệ sinh học và Môi trường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2016 – 2020

 Toàn cảnh hội nghị

Trung tâm Thông tin