Sáng ngày 18/11/2020, Trường Đại học Tây Nguyên đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Học viện Dân tộc.

Tham dự buổi tiếp và làm việc, về phía Đoàn công tác của Học viện Dân tộc có PGS.TS. Trần Trung – Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, TS. La Đức Minh – Trưởng Khoa Sau Đại học, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Trưởng phòng Thi đua khen thưởng và Chính sách cán bộ – Vụ Tổ chức Cán bộ – Ủy ban Dân tộc; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Đoàn Thị Tâm – Phó Trưởng khoa Sư phạm, TS. Trương Thông Tuần – Giám đốc TTKHXHNV, PGS.TS. Buôn Krông Thị Tuyết Nhung – Phó Giám đốc TTKHXHNV.

TS. Trương Thông Tuần – Giám đốc TTKHXHNV giới thiệu đại biểu

Đoàn công tác của Học viện Dân tộc

PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác của Học viện dân tộc

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025” và Quyết định số 349/QĐ-UBDT ngày 6/7/2020 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”, ngày 18 tháng 11 năm 2020, Học viện Dân tộc phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội thảo “Rà soát đánh giá, đề xuất chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2020.

Về thành phần hội thảo, PGS.TS, Trần Trung – Phó Giám đốc Học viện Dân tộc – Chủ trì, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên – Chủ trì; các nhà quản lý, cán bộ, viên chức, giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu ở các Sở, Ban, Ngành, Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh vùng Tây Nguyên; Lãnh đạo các đơn vị: P.KH&QHQT, TTKHXH&NV; Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Lý luận chính trị thuộc Trường Đại học Tây Nguyên.

Hội thảo nhằm rà soát, đánh giá tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số. Tổ chức đánh giá về tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tôc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay được triển khai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Đề xuất các giải pháp về tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Chủ trì Hội thảo

Các đại biểu báo cáo tham luận

Toàn cảnh Hội thảo

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin