Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại Nhà Điều hành, Lãnh đạo Nhà trường có buổi làm việc với Ban chấp hành Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Tây Nguyên.

Tham dự buổi làm việc, về phía Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Tây Nguyên có đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – Chủ tịch cùng các đồng chí trong BCH Hội nhiệm kỳ III khóa 2015 – 2020; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng, TS. Võ Hồng Sinh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong BCH Hội được lắng nghe đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tình hình hoạt động, những nhiệm vụ quan trọng, sự kiện lớn nổi bật của Nhà trường đã thực hiện và hoàn thành trong thời gian qua và những nhiệm vụ quan trọng Nhà trường cần thực hiện trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Đại diện Hội Cựu Giáo chức, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – Chủ tịch Hội và các đồng chí trogn BCH Hội đều thể hiện niềm vui mừng và sự cảm động trước những thành quả Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn Lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức học sinh, sinh viên toàn Trường sẽ cố gắng phát huy truyền thống vẻ vang và những thế mạnh hơn nữa nhằm đưa Trường Đại học Tây Nguyên phát triển ngày càng vững mạnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt trình bày bản Dự thảo về Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Cựu Giáo chức nhiệm kỳ III; dự thảo phương hướng hoạt động và thông qua danh sách dự kiến nhân sự BCH nhiệm kỳ IV, khóa 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường tại buổi làm việc

Các đồng chí trong BCH Hội Cựu Giáo chức Trường phát biểu tại buổi làm việc

Hội Cựu Giáo chức chụp hình với Đại diện Nhà trường

Trung tâm Thông tin